9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2014-2015

Diğer link:  9. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2014-2015

8. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

A)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D” yanlış olanın başına “Y” harfi koyunuz.(5×2=10 puan)

1-(     ) Canlıların kromozom sayısı ile canlıların gelişmişlik düzeyi doğru orantılıdır.

2-(     ) Mitoz bölünme tek hücrelilerde üremeyi sağlar. Okumaya devam et

8. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Test

1. Aşağıdaki genotiplerden hangisi bir kadının cinsiyetini belirtir?

A) Aa             B) XY         C) AB            D) XX

2. Aşağıda verilenlerden hangisi insanlarda görülen kalıtsal hastalıklardan değildir?

A) Hemofili                                                 B) Renk Körlüğü

C) Downsendromu                  D) Ebola Okumaya devam et

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 42

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 42

1. a. Kitabınızdaki 2. metinde İslami kültürün etkisini yansıtan kelimelerin altını çiziniz.

hamdederim, rahmetinden, hayır umarım, sena, kudret (Metindeki bu kelimeler İslam kültürünün etkisini yansıtmaktadır.

b.  Divan-ı Hikmet’ten alınan, kitabınızdaki metinde geçen bazı kelimeler ve bunların günümüzde­ki karşılıkları aşağıda verilmiştir. Bu kelimelerdeki ses değişimlerini inceleyiniz.
tübsiz  —  dipsiz
yalğuz  —-  yalnız
tüştüm  —  düştüm

ol — o
şaştı — şaştı
yerge — yere

tübsiz- dipsiz

t-d değişmesi var. Sözcük başındaki sert ünsüz yumuşamıştır.
Sözcük sonundaki yumuşak ünsüz (b) sertleşmiştir. (p)
İlk hecedeki ünlü daralmış. (ü-i)
Sözcüğe gelen ek küçük ünlü uyumuna önce uymazken sonra bu uyuma göre gelmiştir.

yalğuz — yalnız
Sözcük ortasındaki ğ sesi n’ye dönüşmüş.
Küçük ünlü uyumu o dönemde dilimize tam yerleşmemiş. Sözcük sonradan küçük ünlü uyumuna uymuştur.

tüştüm – düştüm

t-d değişmesi var. Sözcük başındaki ünsüz yumuşamış.

ol -o
Sözcükteki l ünsüzü düşmüş.

yerge – yere
Yönelme hal eki önceden -ga/-ge şeklindeydi. Günümüzde g ünsüzü düşmüştür. (-a / -e)

c.  Karacaoğlan’m koşmasında anlamını bilmediğiniz kelime olup olmadığını belirtiniz. Şiirde ge­çen halk söyleyişlerini belirleyiniz.

kavil: sözleşme, anlaşma

Şiirdeki halk söyleyişleri: kömür gözlüm, çetin dert, ayrılık derdi, has bahçe, dolanıp gelmek, haberini almak, güller sokunmak

ç. “Şarkı” adlı şiirde günümüzde kullanılmayan kelime ve kelime grubu örnekleri var mı? Belirtiniz.
Yoktur
d.  Orhun Abideleri de dâhil olmak üzere kitabınızda okuduğunuz metinlerden yararlanarak Türk- çenin Anadolu’daki gelişimini ve kazandığı yeni özellikleri söyleyiniz. Tespitleri defterinize de not ediniz.

9. SINIF DİL VE ANLATIM DİĞER SAYFALARIN CEVAPLARI BURADA

9. sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Ada Yayınları Sayfa 39

9. sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Ada Yayınları Sayfa 39

HAZIRLIK
1. Yaptığınız araştırmadan hareketle “Türk” sözünün ilk defa nerede ve hangi yüzyılda kullanıldığını söyleyiniz.

Türk adı ilk kez 8. yüzyılda Göktürk Kitabeleri’nde (Orhun Abideleri) kullanılmıştır.

2. Türk dilinin niçin dönemlere ayrılmış olduğunu kısaca açıklayınız.

Türkler, tarih boyunca çeşitli uygarlıkların, dinlerin etkisine girmiştir.Mesela Uygurlar döneminde Türkler, Budizm’den etkilenmişler, 10. yüzyıl 19. yüzyıl arasında  İslamiyet’in etkisinde kalmışlar. 19. yüzyılda günümüze kadar Batılı düşünce akımları etkili olmuş. Çeşitli medeniyet ve dinlerin etkisiyle kültürlerinde değişme görülür, bu da dile yansır. Ayrıca Türkler tarih boyunca farklı coğrafyalarda yer almalarının Türkçenin dönemlere ayrılmasında etkisi olmuştur. Türk dilinin dönemlere ayrılmasında her dönemin içinde yer alan sosyal, kültürel, siyasi, dini koşullar ve sanat anlayışları etkili olmuştur.

3. İslam medeniyeti, Türklerin inanç sistemini ve yaşayışını etkilediği gibi dilini de etkilemiştir. Bunun nedenini açıklayınız.

Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra dilimize Arapça ve Farsçadan birçok sözcük girmiştir. İslamiyet’i öğrenmek için Arapça ve Farsçadan eserler çevrilmiş. Dinimizin terimleri dilimize geçmiştir. Sonuç olarak İslamiyet’in etkisiyle dilimize Arapça ve Farsçadan birçok sözcük girmiştir. Okumaya devam et

9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 35

9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 35

4. Metinde, edebî eserin varlık sebebinin hangi ifadelerle dile getirildiğini sözlü olarak ifade ediniz.

Metne göre edebi eserlerin varlık sebebi, insan yaşamına ayna tutmasıdır.

5. Yazar, edebî metinlerin yazıldıkları dönemle ilişkili olduklarını nasıl ifade etmektedir? Açık­layınız. Okumaya devam et

9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 34 Ekoyay Yayınları

9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 34

1.    Roman, hikâye gibi edebî eserlerde anlatılanların başka bir iletişim aracıyla da anlatılıp anlatılamayacağını sözlü olarak ifade ediniz.

Roman, hikâye gibi edebi metinlerde anlatılanlar, gerçeğin aynısı değildir. Bu eserlerde gerçek hayattan alınanlarla yazarın hayal gücü bir araya getirilip kurmaca bir dünya oluşturulur.  Bu eserlerde anlatılanlar, tam olarak başka eserlerde ortaya konamaz. Benzer olarak anı, gezi yazısı gibi metinlerle anlatılabilir. Anı, gezi yazısı türlerinde gerçek olduğu gibi aktarılır. Bu eserlerde kurmaca yoktur. Roman, hikâyede kurmaca vardır. Okumaya devam et