8. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

1-) Yüce Allah’ın kaderde takdir ettiği olayların yeri ve zamanı gelince takdir ettiği şekilde ortaya çıkmasına ne denir?

  1. Kaza
  2. Kader
  3. İrade
  4. Takdir

2-) Allah insanlara hangi özellikleri verdiği için yapmış olduğu davranışlardan sorumlu tutmaktadır?

a-Akıl ve hayat

b-Akıl ve rızık

c-Akıl ve özgürlüğü

d-Akıl ve Kutsal Kitaplar Okumaya devam et

10. Sınıf İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Name: ……Answer Key……     10th Grades (10 FEN) 2nd Term 1st Exam Score: …………… / 100

                                                            

  1. Read the passage carefully and write True (T) or False (F). (5*1 pts)

Okumaya devam et

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem Sonu Kurtarma – Telafi Yazılısı

  1. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem Sonu Ortak Sınav – Telafi (Kurtarma) Yazılısı – Soruları

Okumaya devam et

9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

ÇOBAN ÇEŞMESİ

Derinden derine ırmaklar ağlar

Uzaktan uzağa çoban çeşmesi

Ey suyun sesinden anlayan bağlar

Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi

 

Gönlünü Şirin’in aşkı sarınca

Yol almış hayatın ufuklarınca

O hızla dağları Ferhat yarınca

Başlamış akmağa çoban çeşmesi

Faruk Nafiz Çamlıbel

  1. Çoban Çeşmesi şiirinin birinci dörtlüğünde hangi varlıklar kişileştirilmiştir? Bu varlıklara, insanın hangi özellikleri verilmiştir? Yazınız. (10)

Okumaya devam et

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

  1. DÖNEM 9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. YAZILISIDIR

SORULAR

-B-

Benim teg hiç kim zar ü perişan olmasın yâ Rab   (teg:gibi; kim:kimse; zar:ağlayan; ü:ve;

Esir-i derd-i aşk u dağ-ı hicran olmasın yâ Rab       esîr-i derd-i aşk:aşk derdinin esiri; dağ-ı

(Fuzûlî )       hicran:ayrılık acısıyla yaralanmış) Okumaya devam et

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

TÜRK EDEBİYATI DERSİ I. DÖNEM II. YAZILISIDIR (18.12.2007)

ADI:…………………  SOYADI:………………..  NO:………….SINIFI………… Okumaya devam et

9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2014-2015

Diğer link:  9. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2014-2015