9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem Sonu Kurtarma – Telafi Yazılısı

  1. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem Sonu Ortak Sınav – Telafi (Kurtarma) Yazılısı – Soruları

Okumaya devam et

9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

ÇOBAN ÇEŞMESİ

Derinden derine ırmaklar ağlar

Uzaktan uzağa çoban çeşmesi

Ey suyun sesinden anlayan bağlar

Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi

 

Gönlünü Şirin’in aşkı sarınca

Yol almış hayatın ufuklarınca

O hızla dağları Ferhat yarınca

Başlamış akmağa çoban çeşmesi

Faruk Nafiz Çamlıbel

  1. Çoban Çeşmesi şiirinin birinci dörtlüğünde hangi varlıklar kişileştirilmiştir? Bu varlıklara, insanın hangi özellikleri verilmiştir? Yazınız. (10)

Okumaya devam et

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

  1. DÖNEM 9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. YAZILISIDIR

SORULAR

-B-

Benim teg hiç kim zar ü perişan olmasın yâ Rab   (teg:gibi; kim:kimse; zar:ağlayan; ü:ve;

Esir-i derd-i aşk u dağ-ı hicran olmasın yâ Rab       esîr-i derd-i aşk:aşk derdinin esiri; dağ-ı

(Fuzûlî )       hicran:ayrılık acısıyla yaralanmış) Okumaya devam et

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

TÜRK EDEBİYATI DERSİ I. DÖNEM II. YAZILISIDIR (18.12.2007)

ADI:…………………  SOYADI:………………..  NO:………….SINIFI………… Okumaya devam et

9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2014-2015

Diğer link:  9. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2014-2015

8. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

A)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D” yanlış olanın başına “Y” harfi koyunuz.(5×2=10 puan)

1-(     ) Canlıların kromozom sayısı ile canlıların gelişmişlik düzeyi doğru orantılıdır.

2-(     ) Mitoz bölünme tek hücrelilerde üremeyi sağlar. Okumaya devam et

8. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Test

1. Aşağıdaki genotiplerden hangisi bir kadının cinsiyetini belirtir?

A) Aa             B) XY         C) AB            D) XX

2. Aşağıda verilenlerden hangisi insanlarda görülen kalıtsal hastalıklardan değildir?

A) Hemofili                                                 B) Renk Körlüğü

C) Downsendromu                  D) Ebola Okumaya devam et

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 42

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 42

1. a. Kitabınızdaki 2. metinde İslami kültürün etkisini yansıtan kelimelerin altını çiziniz.

hamdederim, rahmetinden, hayır umarım, sena, kudret (Metindeki bu kelimeler İslam kültürünün etkisini yansıtmaktadır.

b.  Divan-ı Hikmet’ten alınan, kitabınızdaki metinde geçen bazı kelimeler ve bunların günümüzde­ki karşılıkları aşağıda verilmiştir. Bu kelimelerdeki ses değişimlerini inceleyiniz.
tübsiz  —  dipsiz
yalğuz  —-  yalnız
tüştüm  —  düştüm

ol — o
şaştı — şaştı
yerge — yere

tübsiz- dipsiz

t-d değişmesi var. Sözcük başındaki sert ünsüz yumuşamıştır.
Sözcük sonundaki yumuşak ünsüz (b) sertleşmiştir. (p)
İlk hecedeki ünlü daralmış. (ü-i)
Sözcüğe gelen ek küçük ünlü uyumuna önce uymazken sonra bu uyuma göre gelmiştir.

yalğuz — yalnız
Sözcük ortasındaki ğ sesi n’ye dönüşmüş.
Küçük ünlü uyumu o dönemde dilimize tam yerleşmemiş. Sözcük sonradan küçük ünlü uyumuna uymuştur.

tüştüm – düştüm

t-d değişmesi var. Sözcük başındaki ünsüz yumuşamış.

ol -o
Sözcükteki l ünsüzü düşmüş.

yerge – yere
Yönelme hal eki önceden -ga/-ge şeklindeydi. Günümüzde g ünsüzü düşmüştür. (-a / -e)

c.  Karacaoğlan’m koşmasında anlamını bilmediğiniz kelime olup olmadığını belirtiniz. Şiirde ge­çen halk söyleyişlerini belirleyiniz.

kavil: sözleşme, anlaşma

Şiirdeki halk söyleyişleri: kömür gözlüm, çetin dert, ayrılık derdi, has bahçe, dolanıp gelmek, haberini almak, güller sokunmak

ç. “Şarkı” adlı şiirde günümüzde kullanılmayan kelime ve kelime grubu örnekleri var mı? Belirtiniz.
Yoktur
d.  Orhun Abideleri de dâhil olmak üzere kitabınızda okuduğunuz metinlerden yararlanarak Türk- çenin Anadolu’daki gelişimini ve kazandığı yeni özellikleri söyleyiniz. Tespitleri defterinize de not ediniz.

9. SINIF DİL VE ANLATIM DİĞER SAYFALARIN CEVAPLARI BURADA